АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ


* тэмдэглээ бүхий зайг заавал бөглөх шаардлагатайг анхаарна уу! Бусад тэмдэглээгүйг заавал бөглөх шаардлагагүй боловч зав гарган бөглөх аваас таныг бүрэн илэрхийлэхэд тустай болно.

1. Анкетыг товч тодорхой, үг товчлохгүйгээр бичнэ үү
2. Анкетанд хавсаргасан материалыг буцааж олгохгүй болохыг анхаарна уу
3. Анкет хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй

Зөвхөн РЕКОН ХХК-ны албан хэрэгцээнд зориулав.
Сонирхож буй албан тушаал: *
Ажилд орох боломжтой огноо *
Одоо эрхэлж буй ажил *
Одоо авч буй цалин *

Нэг. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ


1. Эцэг /эх/-ийн нэр:* Өөрийн нэр: *
2. Төрсөн он-сар-өдөр: * Хvйс *
3. Төрсөн аймаг, хот: Сум дvvрэг:
4. Yндэс угсаа Нийгмийн гарал
5. Регистр №: * Иргэний үнэмлэхний №: *
6. Цусны бүлэг 7. Өөрийн орон сууцтай эсэх тийм | үгүй
8. Гэрийн хаяг:
9. Утас: * Гэр Гар 10. И-мэйл хаяг: *
11. Таны зураг:
/Сүүлийн 3 сард авахуулсан өнгөт зураг/

Хоёр. ГЭР БYЛИЙН БАЙДАЛ


Гэр бүлтэй эсэх: тийм | үгүй.            Ам бүлийн тоо:    Хүүхдийн тоо:

А. Гэр бүлийн байдал. /Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ үү/
Таны юу болох Овог нэр Төрсөн он Төрсөн газар Одоо эрхэлж буй ажил Утасны дугаар

Б. Ураг төрлийн байдал. /Таны болон эхнэр, нөхрийн эцэх эх, төрсөн ах, эгч, дүү, эхнэр, нөхөр, өрх тусгаарласан хүүхдийг бичнэ үү/
Таны юу болох Овог нэр Төрсөн он Төрсөн газар Одоо эрхэлж буй ажил Утасны дугаар

Гурав. БОЛОВСРОЛ
/Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ/


Боловсрол: Дээд Тусгай дунд Бүрэн дунд Бүрэн бус дунд Бусад

А. Боловсрол. /Ерөнхий боловсролын болон их дээд сургуулийг оролцуулан бичнэ/
Сургуулийн нэр Хаана Суралцсан он Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээ №
Элссэн Төгссөн


Б. Мэргэшлийн бэлтгэл. /Таны мэргэжлээрээ болон бусад төрлөөр хамрагдаж байсан сургалт, дадлага/
Он Үргэлжилсэн хугацаа Хаана ямар газар Ямар чиглэлээр

Дөрөв. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ


Нийт ажилласан жил:  /Хөдөлмөрийн үйл ажиллагааг бичнэ үү/

Байгууллагын нэр Ажилласан хугацаа Албан тушаал Цалин Гарсан шалтгаан
Орсон Гарсан
Он Сар Он Сар

Хэрэв та удаан хугацаагаар ажил хийгээгүй бол шалтгаанаа бичнэ үү

Тав. АЖЛЫН ТУРШЛАГА
/Зөвхөн орчуулагч, номын редактор, зураачид энэхүү хэсгийг бөглөнө/


Ном бүтээх чиглэлээр оролцож байсан өөрийн ажлын туршлагыг бичнэ үү
Бүтээлийн нэр Албан тушаал Тайлбар Огноо

Зургаа. УР ЧАДВАР


А. Ур чадвар:
Ур чадварын чиглэл Маш сайн Сайн Дунд Муу Маш муу
Мэргэжлийн: 
Удирдан зохион байгуулах: 
Бичиг баримт боловсруулах: 
Багаар ажиллах: 
Ажил гүйцэтгэх: 
Харилцаны: 
Бүтээлч санаа дэвшүүлэх: 
Ярих илтгэх чадвар: 
Хариуцлага хүлээх: 
Нэрлэснээс бусад: 

Б. Гадаад хэлний мэдлэг: (Чадвар хэсэгт сайн, дунд, муу, маш муу гэсэн vнэлгээ бичнэ)

Гадаад хэлний нэр Тvвшин Бичих
чадвар
Унших
чадвар
Ярих
чадвар
Сонсох
чадвар

В. Компьютерийн мэдлэг, чадвар: (Сонгоно уу)
Программын нэр  
Microsoft Word: 
Microsoft Excel: 
Microsoft Power Point:  
Интернэтийн орчинд ажиллах:  
Бусад: 

Г. Авъяас чадвар, сонирхол:
Төрөл Төрөл
Спорт Бусад
Урлаг

Долоо. ШАГНАЛ

А. Шагнал /Улсын чанартай тэмцээн уралдаанаас авсан цол зэрэг, одон медаль, мөн байгууллага, сургуулиас авсан шагнал урамшууллыг бичнэ үү/
Он Шагналын төрөл Шагналын нэр Тайлбар


Б. Шийтгэл /Та урд өмнө нь ял шийтгэл эсвэл сахилгын арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх/
үгүй | тийм.            Тайлбар:

Найм. БУСАД

1. Жолооны үнэмлэхтэй эсэх тийм | үгүй .            Ангилал:        Хэдэн жил машин бариж байгаа:

2. Та өөрийн эрүүл мэндийн талаар бичнэ үү
3. Таны ирээдүйн зорилго
4. Таны давуу тал
5. Таны сул тал
6. Өөрийнхөө талаар нэмж танилцуулах боломж
7. Та гадаад оронд зорчиж байсан уу тийм | үгүй
тайлбарДээрх бvх мэдээллийг vнэн зөв бөглөсөн он, сар, өдөр: