Хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаас

  • Хурд групп Хүннү 2222 Тансаг зэрэглэлийн орон сууцны Цахилгаан болон холбоо дохиоллын ажилд гар бие оролцож байна. 2020 он

  • Зэс Эрдэнийн Хувь ХХК Эрдэнэт хот, 35КВ-ын ЦДАШ-ын түр тэжээл татсан. 2020 он

  • Вагнэр Ази Монгол ХХК Генераторын байгууламжийн угсралт суурилуулалт. 2020 он

  • Оюу Толтой Шафт3, Шафт4 босоо ам төсөл, Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж, автоматжуулалт, угсралт. 2019-2020 он

  • Хөшигтийн хөндий Шинэ нисэх онгоцны буудлын төсөл. 2015-2018 он

  • Шангрила Зочид буудал, Барилгын цахилгаан хангамж болон инженерийн шугам сүлжээ. 2015-2016 он

  • Оюу Толгой Шафт5, Дулаалга болон төмөр хийц угсралт. 2018-2019 он

  • Оюу Толгой Дулааны төв станц цахилгааны угсралт суурилуулалт. 2018-2019 он